Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính sách Bảo mật Thông tin Cá nhân này để biết các cập nhật mới nhất nhằm đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của mình.

 1. Thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn vận hành và truy cập dữ liệu trên Tarot, chúng tôi có thể thu thập:

 • Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ.
 • Thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm bất kỳ thông tin nào cần thiết để thiết lập tài khoản như tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, ID và câu hỏi & câu trả lời bảo mật.
 • Chi tiết về các lần bạn truy cập vào các tài nguyên trong trang web của chúng tôi với dữ liệu lưu lượng không giới hạn, dữ liệu vị trí, nhật ký web và dữ liệu phương tiện khác.
 • Thông tin bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký nhận bài viết mới ngay lập tức.
 • Thông tin được cung cấp cho chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào khác.

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết cho các mục đích:

 • Bảo trì tài khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn trên trang web của chúng tôi, bao gồm bất kỳ khuyến mãi hoặc tiền thưởng nào được liên kết với tài khoản của bạn.
 • Dịch vụ khách hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến trải nghiệm dịch vụ của bạn, bao gồm cả việc phản hồi các thắc mắc và khiếu nại của bạn.
 • Cá nhân hóa: Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu thu thập được để có cái nhìn đầy đủ hơn về người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với khả năng cá nhân hóa mạnh mẽ hơn ở mọi khía cạnh, bao gồm cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Tarot, đổi mới cơ sở vật chất, dịch vụ và đưa ra những ý tưởng mới như cũng như phục vụ bạn với những lời giới thiệu, những mẩu quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.
 • Bảo mật : nhằm mục đích ngăn chặn việc phá hủy tài khoản người dùng hoặc các hoạt động giả mạo của khách hàng.
 • Yêu cầu pháp lý: tùy theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy hoặc khách hàng tự thực hiện thao tác hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Tarot.

 1. Quy tắc không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Trang web của chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba bất kỳ thông tin cá nhân nào đã cung cấp cho chúng tôi, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được cung cấp cho các đối tác là các bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến việc thực hiện đơn hàng và được giới hạn ở những thông tin cần thiết cũng như việc áp dụng các quy định để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.
 • Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý thành dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 • Thông tin cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho cơ quan có thẩm quyền nếu pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 1. Quy tắc tiếp thị

Khách hàng có quyền chọn không nhận một số thông tin nhất định từ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác nào của chúng tôi. Ngoài những gì đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không gửi cho bạn bất kỳ thông tin, email hoặc quảng cáo được đề xuất nào.

Chúng tôi sẽ không bán, cho thuê hoặc cho mượn thông tin khách hàng cho bất kỳ công ty bên ngoài nào. Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị cũng như đối tác của chúng tôi, trừ khi có yêu cầu khác.

Tất cả các email được gửi cho khách hàng theo yêu cầu của họ sẽ có tùy chọn hủy đăng ký nhận email của tôi . Yêu cầu sẽ được xử lý và hoàn thành trong một phút và chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng không có thông tin liên hệ nào được gửi đến khách hàng đã nói rằng họ không muốn nhận thông tin này nữa.

 1. An toàn dữ liệu

Chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện một số biện pháp bảo mật, bao gồm:

 • An toàn trong môi trường hoạt động: chúng tôi lưu giữ bí mật của khách hàng trong môi trường hoạt động an toàn và chỉ có thể được truy cập bởi các đại diện và nhà cung cấp dịch vụ trên cơ sở đã biết. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn và luật pháp ngành trong việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.
 • An toàn trong trường hợp bị hacker tấn công : Trong trường hợp mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để điều tra, xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • An toàn trong thanh toán : Chúng tôi sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến an toàn để giao dịch và nhận bất kỳ khoản thanh toán nào từ khách hàng của tôi. Trao đổi thông tin và giao dịch, bao gồm xác thực, báo cáo, mật khẩu và dữ liệu liên quan đến thanh toán giữa khách hàng và hệ thống ứng dụng được bảo vệ nghiêm ngặt bằng công nghệ SSL.
 1. Quyền của Khách hàng đối với Thông tin Cá nhân
 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 • Khách hàng có quyền báo cáo việc vi phạm quyền riêng tư theo các điều khoản được nêu ở trên.
 1. Ngày có hiệu lực của chính sách bảo mật

Chính sách này có hiệu lực kể từ [] và chúng tôi có thể thay đổi nó mà không cần cảnh báo trước. Vì vậy, vui lòng quay lại và xem lại chính sách bảo mật này thường xuyên.

 1. Trung tâm hỗ trợ khách hàng

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận đã trả lời câu hỏi của bạn hoặc thông qua các chi tiết liên hệ mà trang web của chúng tôi cung cấp cho bạn khi bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình.

Nếu bạn không biết liên hệ với ai hoặc nếu bạn muốn hỏi về thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ: